Polityka prywatności

Polityka prywatności

Korzystanie ze strony internetowej www.gogirl.com.pl oznacza akceptację niniejszej Polityki Prywatności.

W ramach działania Sklepu zbierane są następujące dane:

·  dane osobowe (takie jak imię i nazwisko, adres, numer telefonu, adres e-mailowy, itp.)
·  dane zbiorowe (informacje o tym, ilu odwiedzających zalogowało się na naszej stronie, itp..).

Sklep internetowy można odwiedzić bez konieczności podawania swoich danych osobowych.  Podanie danych jest dobrowolne jednak w pewnych przypadkach, nie będą mogli Państwo uczestniczyć w działaniach naszego sklepu np. otrzymywać informacji o działaniach marketingowych czy nowościach.

Szczegółowe informacje dotyczące danych osobowych i plików cookies znajdują się w niniejszej Polityce.

 

DANE OSOBOWE

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Monika Krawiec, przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą AWANGARDA GROUP Monika Krawiec, 33-300 Nowy Sącz, Malczewskiego 2. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych mogą się Państwo kontaktować pod adresem e-mail: sklep@studioawangarda.pl;

2.  Inspektorem ochrony danych osobowych jest  Monika Krawiec.

3.  Przetwarzamy Państwa dane osobowe takie jak:

Imię oraz nazwisko; adres korespondencyjny;  adres dostawy; adres e-mail; numer telefonu,  numer rachunku bankowego; PESEL, NIP oraz REGON; IP urządzenia Informacje zbierane przez cookies, język, region, preferencje produktowe.

4. Cel i zakres przetwarzania Państwa danych osobowych wynika z podejmowanych przez Państwo czynności w sklepie internetowym i znajduje swoje oparcie w przepisach prawa.

Państwa dane osobowe są zbierane wyłącznie od Państwa np. poprzez założenie konta, złożenie zamówienia, kontaktując się ze sklepem drogą e-mailową lub za pośrednictwem formularza kontaktowego, jak również przez pliki cookies.

Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu:

– w celu zawarcia umowy świadczenia usług lub podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);

– w celach wypełnienia obowiązków prawnych, wynikających z przepisów prawa np. ordynacji podatkowej (art. 6 ust. 1 lit. c RODO);

– w celach będących realizacją prawnie uzasadnionego interesu Administratora takiego jak obrona i dochodzenie roszczeń, w calach analitycznych  tj. lepszego doboru usług do potrzeb naszych klientów, ogólnej optymalizacji naszych produktów, optymalizacji procesów obsługi, budowania wiedzy o naszych klientach, itp., badania satysfakcji , określanie jakości naszej obsługi oraz poziomu zadowolenia naszych klientów z produktów i usług, oferowanie Państwu przez nas produktów i usług (marketing bezpośredni)  (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

5. Okres przechowywania danych osobowych uzależniony jest od celu, w jakim dane są zbierane. W przypadku założenia konta w sklepie internetowym dane są przechowywane do czasu wypowiedzenia umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną (usunięcie konta). W przypadku dokonania zakupów w sklepie –Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres odpowiadający przedawnieniu roszczeń wynikający z Kodeksu Cywilnego, a także przez okres wymagany przez przepisy rachunkowe i podatkowe, od ostatniego zdarzenia mogącego powodować ewentualne roszczenia.

W przypadku, gdy dane osobowe są przetwarzane na podstawie uzasadnionego interesu administratora danych, okres przetwarzania trwa do momentu ustania ww. interesu (np. okres przedawnienia roszczeń cywilnoprawnych) lub do momentu sprzeciwienia się osoby, której dane dotyczą, dalszemu takiemu przetwarzaniu – w sytuacjach, gdy sprzeciw taki zgodnie z przepisami prawa przysługuje.

 6. Państwa dane osobowe mogą być przekazywane organom publicznym, które mogą otrzymywać dane osobowe w ramach konkretnego postępowania zgodnie z prawem Unii lub prawem państwa członkowskiego.

Ponadto mogą być przekazywane firmom świadczącym usługi z zakresu usług wsparcia IT, firmom transportowym i kurierskim, podmiotom świadczącym usługi księgowe, podmiotom organizującym oraz prowadzącym działania marketingowe,  firmom prawniczym w ramach doradztwa prawnego i zastępstwa procesowego.

7.  Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego tj. poza obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

8.  Przysługuje Państwu uprawnienie: 

·  Prawo do usunięcia danych

Możecie Państwo żądać usunięcia danych, których przetwarzanie nie jest już niezbędne do realizowania żadnego z celów, dla których zostały zebrane.

·  Prawo do ograniczenia przetwarzania

Administrator zaprzestaje dokonywania operacji na danych osobowych, z wyjątkiem operacji, na które wyraziła zgodę osoba, której dane dotyczą oraz ich przechowywania, zgodnie z przyjętymi zasadami retencji, lub dopóki nie ustaną przyczyny ograniczenia przetwarzania danych.

· Prawo do przenoszenia danych

W zakresie w jakim dane są przetwarzane w związku z zawartą umową lub wyrażoną zgodą, Administrator wydaje dane dostarczone przez osobę, której one dotyczą, w formacie pozwalającym na ich odczyt. Możliwe jest także zażądanie przesłania tych danych innemu podmiotowi. Jednak w takim przypadku, muszą istnieć w tym zakresie techniczne możliwości zarówno po stronie Administratora jak i tego innego podmiotu.

· Prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celach marketingowych

Możecie Państwo w każdym czasie sprzeciwić się przetwarzaniu danych osobowych w celach marketingowych, bez konieczności uzasadnienia takiego sprzeciwu. Prawo do sprzeciwu może być wykonane za pośrednictwem zautomatyzowanych środków wykorzystujących specyfikacje techniczne.

·  Prawo sprzeciwu wobec innych celów przetwarzania danych

Możecie Państwo w każdym czasie sprzeciwić się przetwarzaniu danych osobowych na podstawie uzasadnionego interesu Administratora.

· Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Mają Państwo  prawo wnieść skargę do organu zajmującego się ochroną danych osobowych (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) jeżeli uznacie, że przetwarzanie danych osobowych dotyczących Państwa narusza postanowienia RODO. 

 

W każdej chwili przysługuje Państwu prawo do wycofania zgody na przetwarzanie Państwa danych osobowych w przypadkach, gdy jej wyrażenie było wymagane, ale cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Państwa zgody przed jej wycofaniem.

 

PLIKI COOKIES

1. Sklep internetowy korzysta z plików cookies (ciasteczek). Są to niewielkie informacje tekstowe w postaci plików tekstowych, wysyłane przez serwer i zapisywane po stronie osoby odwiedzającej stronę Sklepu Internetowego (np. na dysku twardym komputera, laptopa, czy innego urządzenia mobilnego).

2.  Pliki cookies umożliwiają m.in. zapamiętanie preferencji Klientów, personalizowanie strony internetowej w zakresie wyświetlanych treści oraz dopasowania reklam produktu.

3. Sklep Internetowym korzysta z profilowania do celów marketingu bezpośredniego. Efektem korzystania z profilowania w Sklepie Internetowym może być np. przyznanie danej osobie rabatu, przesłanie jej kodu rabatowego, przypomnienie o niedokończonych zakupach, przesłanie propozycji produktu, który może odpowiadać zainteresowaniom lub preferencjom danej osoby lub też zaproponowanie lepszych warunków w porównaniu do standardowej oferty Sklepu Internetowego. Profilowanie w Sklepie Internetowym polega na automatycznej analizie lub prognozie zachowania danej osoby na stronie Sklepu Internetowego np. poprzez dodanie konkretnego Produktu do koszyka, przeglądanie strony konkretnego Produktu w Sklepie Internetowym, czy też poprzez analizę dotychczasowej historii dokonanych zakupów w Sklepie Internetowym.

4. Dane osobowe gromadzone przy użyciu cookies mogą być zbierane wyłącznie w celu wykonywania określonych funkcji na rzecz użytkownika, czyli np. zapamiętania logowania do serwisu czy zapamiętania towarów dodanych do koszyka w Sklepie internetowym. Takie dane są zaszyfrowane w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osobom nieuprawnionym.

5. Pliki cookies są wykorzystywane w Serwisie za zgodą Użytkownika. Zgodna może zostać wyrażona przez Użytkownika poprzez odpowiednie ustawienia oprogramowania, w szczególności przeglądarki internetowej, zainstalowanego w urządzeniu telekomunikacyjnym wykorzystywanym przez Użytkownika do przeglądania zawartości Serwisu.

6.  Użytkownik Serwisu może również w każdym czasie ograniczyć lub wyłączyć cookies w swojej przeglądarce przez takie jej ustawienia, aby blokowała cookies lub ostrzegała Użytkownika przed zapisaniem pliku cookies na urządzeniu, z którego korzysta do przeglądania zawartości Serwisu. W takim przypadku może się jednak zdarzyć, że korzystanie z Serwisu będzie mniej wydajne a Użytkownik nie będzie miał dostępu do niektórych treści.

Używamy plików cookies w celu zapewnienia funkcjonalności i optymalnego działania naszej strony internetowej, zarządzania preferencjami, pomiaru aktywności między urządzeniami, analizy zasięgu i wyszukiwania, a także do wyświetlania i oceny spersonalizowanych treści i reklam. Więcej informacji w Polityce Prywatności.

Zapisz się do
newslettera i
zgarnij 5% zniżki

Zapisz się do naszego newslettera i otrzymaj nagrodę powitalną.

Bez obaw, nie spamujemy!

Wysyłamy wiadomości tylko w przypadku ciekawych promocji i nowości.