RODO

SZANOWNI KLIENCI!

Spełniając wobec Państwa obowiązek informacyjny – wynikający z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady, numer 2016/679 (dalej „RODO”) – informujemy, iż:

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest

AWANGARDA GROUP Monika Krawiec z siedzibą 33-300 Nowy Sącz, Malczewskiego 2.

2. Mogą się Państwo kontaktować z Inspektorem Danych Osobowych za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@studioawangarda.pl.

Państwa dane osobowe, takie jak: imię, nazwisko, adres korespondencyjny, adres dostawy, numer NIP, adres mailowy, numer telefonu  – przetwarzane będą na podstawie art. 6, ust. 1, pkt b) RODO. Podanie tych danych jest dobrowolne, lecz jest warunkiem koniecznym do zawarcia umowy. Odmowa ich podania będzie skutkować brakiem możliwości dokonania zakupu w sklepie internetowym. Państwa dane osobowe przetwarzamy w celu umożliwiania Państwu korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną w tym pełnego korzystania ze sklepu;

1. Umożliwienia Państwu zarejestrowania i zarządzania kontem w sklepie oraz umożliwienia Państwa wglądu w historię zamówień;

2. Umożliwiania dokonania zakupów w ramach sklepu;

3. Umożliwienia dokonania płatności za zakupy u nas;

4. Rozpatrywania Państwa reklamacji i skarg dotyczących usług świadczonych w sklepie;

5. Kontaktowania się z Państwem w szczególności w celu związanym z realizacją zamówień;

6.. Rozwiązania umowy w tym zamknięciu konta; Na postawie prawnie uzasadnionego interesu możemy przetwarzać Państwa dane osobowe w celach (art. 6 ust.1 lit. f RODO):

7. Organizacji konkursów w których możecie wziąć udział;

8. Prowadzenia działań marketingowych własnych usług;

9. Windykacji należności;

10. Prowadzenia postępowań arbitrażowych, mediacyjnych i sądowych;

11. Kontaktowania się z Państwem celach związanych z działaniami marketingowymi;

12. Przechowywania danych dla celów archiwalnych oraz zapewnienia rozliczeń;

13. Zapewnienie obsługi usług płatniczych.

Mogą Państwo wycofać swoją zgodę w każdej chwili wysyłając informację na adres e-mail: sklep@studioawangarda.pl lub listownie na adres administratora danych.

3. Dane osobowe zostały nam przekazane przez Państwa w procesie zakładania konta w sklepie internetowym. Dane otrzymaliśmy także od Operatora płatności który umożliwił Państwu dokonanie płatności za zakupiony w naszym sklepie towar. Jeśli logujecie się Państwo do naszego sklepu za pomocą zewnętrznych serwisów takich jak Facebook czy Google, tj. korzystacie z zewnętrznej usługi uwierzytelniającej stosowanej przez te podmioty, przekazują nam one następujące Państwa dane: adres e-mail, imię i nazwisko.

JAKIE PRZYSŁUGUJĄ PAŃSTWU UPRAWNIENIA WZGLĘDEM WASZYCH DANYCH OSOBOWYCH, KTÓRE PRZETWARZAMY?

Zapewniamy, że wykonamy wszelkie przysługujące Państwu uprawnienia nadane z mocy prawa: prawo dostępu do danych osobowych, ich usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, sprostowania danych osobowych, prawo do ich przenoszenia jak również prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania przez nas Państwa danych osobowych oraz niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji – w tym profilowaniu.

Przysługuje Państwu, w zakresie przetwarzania przez nas Państwa danych osobowych, wniesienie skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie przy ul. Stawki 2.

CZY UDOSTĘPNIAMY PAŃSTWA DANE OSOBOWE?

Możemy udostępnić Państwa dane osobowe podmiotom trzecim jeśli jest to niezbędne do realizacji zamówienia (instytucje finansowe, firmy kurierskie). Państwa dane osobowe możemy udostępnić jeżeli wymagają tego od nas przepisy prawa.

PRZEZ JAKI OKRES PRZECHOWUJEMY PAŃSTWA DANE OSOBOWE?

Dane osobowe, których przetwarzania dokonujemy w oparciu o przepisy podatkowe i rachunkowe zobowiązani jesteśmy przechowywać przez okres 5 lat po zakończeniu roku w którym minął okres płatności podatku. Maksymalnie Państwa dane osobowe możemy przetwarzać przez 10 lat, ma to bezpośredni związek z dochodzeniem roszczeń w związku z wykonaniem umowy. W celach marketingowych możemy przetwarzać Państwa dane do czasu rozwiązania wiążącej nas umowy lub do momentu w którym wniesiecie Państwo sprzeciw wobec ich dalszego przetwarzania.

CZY PAŃSTWA DANE SĄ UŻYWANE DO AUTOMATYCZNEGO PODEJMOWANIA DECYZJI WZGLĘDEM PAŃSTWA? INNYMI SŁOWY CZY SĄ PAŃSTWO PROFILOWANI?

Państwa dane nie posłużą nam do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym na podstawie otrzymanych od Państwa danych osobowych nie dokonamy profilowania.

Używamy plików cookies w celu zapewnienia funkcjonalności i optymalnego działania naszej strony internetowej, zarządzania preferencjami, pomiaru aktywności między urządzeniami, analizy zasięgu i wyszukiwania, a także do wyświetlania i oceny spersonalizowanych treści i reklam. Więcej informacji w Polityce Prywatności.

Zapisz się do
newslettera i
zgarnij 5% zniżki

Zapisz się do naszego newslettera i otrzymaj nagrodę powitalną.

Bez obaw, nie spamujemy!

Wysyłamy wiadomości tylko w przypadku ciekawych promocji i nowości.